Publisher Rates
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Di động / Máy tính bảng
Hoa Kỳ $2,000000 $2,000000
Vương quốc Anh $2,000000 $2,000000
Canada $1,600000 $1,600000
Giao dịch trên toàn thế giới (Tất cả các quốc gia) $0,400000 $0,400000